Hiệu quả mô hình mỗi gia đình xây 1 hố đốt rác thải mà Kỳ Hợp nên học tập để xử lý rác tại nhà đảm bảo Vệ sinh Môi trường

Không tốn nhiều tiền, chỉ cần 500 nghìn đồng, mỗi gia đình đã có thể xây được một hố rác tại gia. Và cứ mỗi...